Op naar open en eerlijk milieubeleid.

De politiek is rommeliger en trager dan je wilt. Doelen die niet worden gehaald, vage besluitvorming, vertragingstactieken en gebrekkige handhaving: allemaal weeffouten. En dat staat een effectief milieubeleid in de weg. Kan dat ook anders? Kunnen we beleid maken waar alle belangen eerlijk worden gewogen? Wij geloven van wel!

Wij ontrafelen de weeffouten in ons milieubeleid. Met kritische vragen, met onderzoek en met sterke samenwerking.

Ondoorzichtige lobby

“Zullen we even een koffietje doen?” De lijntjes zijn kort in politiek Den Haag, en vaak ook ondoorzichtig. Wie heeft er invloed op het beleid? Is dat te controleren? Worden kleinere organisaties en burgers voldoende gehoord? Wij vinden dat er meer openheid nodig is!

Gedogen

Wet is wet! Toch? De Nederlandse overheid lijkt hier flexibel mee om te gaan. Bijvoorbeeld door niet te handhaven. Of door binnen de wetgeving allerlei escape-routes op te nemen. Wij moedigen de overheid aan de regie te nemen.

Omgang met wetenschap

Feiten en cijfers helpen beleidsmakers bij het maken van goed milieubeleid. Maar dan moeten deze wel beschikbaar zijn. En volledig. Hoe zet je wetenschap goed in? En hoe ga je om met onderzoeken die zijn betaald door het bedrijfsleven? Samen werken we toe naar een goede omgang met wetenschap!

Inspraak op beleid uit evenwicht

Hoe de overheid beleidstafels opzet is van groot belang. Wie mag aanschuiven en op welk moment? Wordt iedereen op dezelfde manier betrokken? Op dit moment geeft de overheid een te sterke machtspositie aan het bedrijfsleven – en dat moet anders.

Doe jij ook mee?

Wij hebben onze krachten gebundeld, omdat we keer op keer tegen dezelfde problemen aanlopen. En die willen we aanpakken. Samen werken we toe naar democratische, open en eerlijke beleidsvoering door het verzamelen van voorbeelden en oplossingen. Dat doen we op dit platform.

Dat kunnen wij niet alleen.

Weeffouten in het nieuws

Hier lees je ons eigen werk en artikelen van partners en media, die ingaan op groene weeffouten.

Samenwerkingen

Het Platform (groene) Weeffouten wordt mede mogelijk gemaakt door de Adessium Foundation.